Ideas

 We believe in the infinite potential of people. By creating a network of passionate people, we hope to inspire great ideas and find solutions to address burning social issues. 

මොන තරම් පොෂ් උනත් බොන එක දුකක්...

The Problem

වර්තමාන සමාජයේ තරුණයන් බොහෝ දෙනෙක් මත් ද්‍රව්‍ය හා මධ්‍යසාර භාවිතයට හුරු වී ඇත. එම නිසා ඔවුන්ට තමා කවුද, තමා අවට සිටින්නේ කවුද, තමාගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගොඩනඟා ගන්නේ කෙසේද කියා හරි හැටි අවබෝධයක් නැත.

THE SOLUTION

1.මුලින්ම මෙම වැඩසටහන කිරීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් ‍තෝරා ගැනීම. 2.තරුණයන් මෙම වඩසටහනට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා උපායක් වශයෙන් තරුණයන් සඳහා කුඩා කණ්ඩායම් ක්‍රියාකරකම් පවත්වා ඒවාගෙන් ජයග්‍රහණය කරන අයට ත්‍යාග ලබාදීමේ තරඟයක් සංවිධානය කිරීම(කෙලින්ම මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වැඩසටහන් සඳහා තරුණයින් සහභාගී නොවන නිසා) 3.ඉන් පසු වැඩසටහන සඳහා පැමිණෙන අය වෙනුවෙන් විවිධ ක්‍රීඩා සංවිධානය කිරීම (මෙහිදී මත් උවදුර පිළිබඳ තරුණයන්ට පාඩම් ඉගෙන ගත හැකි ක්‍රියාකාරකම් කිරීම) 4.එහිදී ඔවුන්ට ලබා දෙන ත්‍යාගද එයටම ගැලපෙන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කිරීම(මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඉවත් වූ අයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් සෑදූ) 5.මෙම වැඩසටහන අවසානයේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය තුලින් කිසි සතුටක්, දුකක්, තරහක්, ප්‍රශ්න විසඳීමක් සිදු නොවන බවත් ඒවා කිසි වැඩකට නොමැති ක්‍රියාවන් බවට තරුණයන්ට වටහාදීම 6.මෙවැනි ආකාරයේ වැඩසටහන් 5ක් දිස්ත්‍රික්කය පුරා සංවිධානය කිරීම (සිංහල මාධ්‍ය වැඩසටහන් 4ක් සහ දමිළ මාධ්‍ය වැඩසටහන් 1ක් වශයෙන්) 7.මේ සඳහා සහභාගි වන පිරිසට ත්‍යාග, සහතික, ආහාර, ක්‍රීඩා උපකරණ ආදිය ලබා ගැනීම සහ ඒවා ‍රැගෙන යාමට සහ එමට මුඳල් වියදම් කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ. මෙම මුඳලට අමතරව යන වියදම් වෙනත් සංවිධාන මඟින් ලබා ගෙන තව දුරටත් සාර්ථක ලෙස මෙම වැඩසටහන සිදු කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වේ.

BUDGET

100000

BY Sasindu Shamalka
0 Votes

"அறியப்படாதவர்கள் "

The Problem

சண்டிலிப்பாய் பிரதேசம் ஆனைக்கோட்டையில் ஒரு நேர உணவின்றி தவிக்கும் முதியவர்களின் அவல நிலை.

THE SOLUTION

நானும் என் நண்பரும் இணைந்து கைவிடப்பட்ட முதியவர்களை சந்தித்து அவர்கள் கைவிடப்டட பின்னணியை அறிதல் பின்னர் அவர்களது உறவினர்களை மறைமுகமாக இனங்கண்டு அவர்களிடமிருந்து வெளியேற்றிய காரணத்தையும் தெரிந்து கொள்ளல் பின்னர். 10நிமிடத்தில் ஒரு ஆவணப்படம் எடுத்தல் அதில் உள்ளடங்கும் விடயங்களாவன : 1:முதுமையின் சிறப்பியல்பு 2:சமூகத்தின் தலைமை 3:முதுமையின் அறிவும் அனுபவமும் தற்போதைய இளையோருக்கு தேவையானதென உணர்த்தல் 4:தொடர்புடைய அலுவலகங்களிடம் கருத்து பரிமாறல் 5:மாணவர்கள் முதியோர்கனள மதித்தல் பயனாளிகளுக்கு அறிமுகம் : 1:அக்கிராமத்தின் பொது மண்டபத்தில் 500 மக்களுக்கு திரையிடல் 2:பாடசாலை 3000 மாணவர்களுக்கு திரையிடல் 3:பிரதேச செயலக நிகழ்வில் 150அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு திரையிடல் பஸ் வண்டியில் காண்பித்தல் 4:துண்டு பிரசுரமும் 500 Cdயும் அக்கிராம மக்களுக்கு வழங்கல் தயாரிப்பு செலவு கமரா-30000 எடிட்டிங் -10000 இசை 5000 ஒலிப்பதிவு 5000 பாேக்குவரத்து 3000 500இறுவெட்டு 12500 துண்டு பிரசுரம் 1000 திரையிடல் தொழில் நுட்பங்கள் 30000 மொத்தம் 96500

BUDGET

96500

BY Suki Sukirthan
0 Votes

திண்மக்கழிவுகளை மீள் சுழற்சி செய்தல்

The Problem

குப்பைகள் கலந்து கண்டபடி கொட்டப்படுவதால் சூழல் மாசடைகிறது.மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் மண்முனை பிரதேச சபையின் தின்மக்கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கான உரிய முறையில் வெளியேற்றப்படாதுள்ளது. திருப்பெருந்துறையில் குப்பை மேடானது நிறைந்து அணைத்து விதமான குப்பைகளும் காணப்படுகின்றன. இக்குப்பைகள் மட்டக்களப்பு மாநகர சபையில் இருந்தே கொட்டப்படுகின்றன.

THE SOLUTION

மட்டக்களப்பு நகர சபைக்குட்பட்ட சில வீடுகளை தெரிவு செய்து குப்பைகளை பிரித்து குப்பை வண்டிக்காரர்களிடம் ஒப்படைக்கும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொட்டப்படுகிற குப்பைகளை இலகுவாக பிரித்து மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்த முடியும். கண்ணாடி, கடதாசி, உக்கக்கூடிய கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை மக்களே பிரித்துப்பையினுள் போட்டால் மீள்சுழற்சி செய்யவும் இலகுவாக இருக்கும், குடும்பங்களுக்கு 500 ரூபாய் செலவில் பைகளை வழங்குதல்

BUDGET

100000

BY kiruba
0 Votes

பொருளாதார வசதியற்ற மாணவர்களின் கல்வியை முன்னேற்றல்

The Problem

கல்வியை தொடர வசதியற்ற மாணவர்களின் நிலை

THE SOLUTION

யாழ்ப்பாணத்தில் அளவெட்டி பிரதேசத்தில் பல சிறுவர்கள் பாடசாலை சென்று நம்முடைய கல்வியை தொடர்வதற்கான அடிப்படை பொருளாதார வசதி இல்லாமல் காணப்படுகின்றனர். இவ்வாறான 20 சிறுவர்களை அளவெட்டி கிராம சேவகரின் உதவியுடன் இனம் கண்டு (J/220) இவ் 20 சிறுவர்கட்கும் or பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கட்கு 5000 ரூபாய் அடிப்படை உதவித்தொகையாக கொடுப்பதன் மூலம் அவர்கள் கல்வியை தொடர்வதற்கான அடிப்படை பொருளாதார ஊக்குவிப்பினை வழங்க முடியும். அல்லது இவ்வுதவி தொகைக்கு பதிலாக அவர்களின் கல்விக்கு தேவையான உபகரணங்களை பெற்றுக்கொடுக்க முடியும். இவ்வாறான பொருளாதார உதவி அவர்கள் கல்வியை தொடர மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

BUDGET

100000

BY kalakaran
0 Votes

ත්‍රි රෝද පදවන තරුණයන් වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා යොමු කිරීම

The Problem

වෘත්තීය පුහුණුවීම්වලට අපමණ අවස්ථාවන් ඇතත් තරුණයන් ත්‍රිවිල් රැකියාවන් සඳහා යොමුවීම.පසුව අපරධ වැරදි සදහා පෙළඹිම.

THE SOLUTION

ත්‍රීවිල් මිළදී ගැනීමට පෙළඹෙන තරුණයන්ගේ සමාජ හා ආර්ථික පසුබිම සෙවීම.මෙහිදී මතුගම සිට කලුතර දක්වා ඇති ත්‍රිවිල් පාක් වෙත ගොස් ප්‍රශ්නාවලියක් ලබා දෙනු ලැබේ.ත්‍රිවිල් රථ අලෙවි කරන ආයතන වෙත ගොස් ඔවුන්ගෙන් දිනකට අලෙවිවන ත්‍රීවිල් ප්‍රමාණය විමසා එයින් කවර තරුණ ප්‍රතිශතයක් ත්‍රිවිල් මිලදි ගන්නෙදැයි විමර්ෂනය කිරීම.පොලිස් ස්ථාන වෙත ගොස් අපරාධ වැරදිවලට ත්‍රිව්ල් රියදුරන්ගේ දායකත්වය පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගැනීම.මේ මත පදනම්ව වීදි නාට්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම.එම නාට්‍යතුලින් තරුණයන්ට වෘත්තීය පුහුණුව සදහා ඇති ආයතන පිළිබදව ඉඟි ලබාදීම.මෙහිදී ප්‍රදේශයේ තරුණ සේවා නිළධාරිලෙන් තොරතුරු ලබා ගනු ඇත.නාට්‍ය පිටපත නිරීමානය කරගැනීමට ප්‍රදේශයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව උගන්වන ගුරුවරයා සම්බන්ද කර ගැනීම.නලු නිලියන් සදහා.පාසැල් හැර ගිය ප්‍රදේශයේ ළමුන් සම්බන්ධ කර ගැනීම.නිස්පාදිත වීදි නාට්‍ය මතුගම සිට කලුතර දක්වා ඇති ත්‍රිවිල් පාක් අසල ප්‍රදර්ශනය කිරීම.

BUDGET

110000

BY pramuka
0 Votes

අනාගත ගුරුවරුන් හරහා ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීම (සාමූහික ව්‍යාපෘතිය)

The Problem

අප ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයක ගුරු සිසුන් 350ක පිරිසකි. අනාගතයේ දිවයින පුරා පාසල්වලට යන ගුරු සිසුන් හරහා පාසල් සිසුන්ටත්, සමාජයටත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි පණිවුඩයක් ගෙන යා හැකිය. පාසල් සිසුන් අතර නවක වධය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, මත්ද්‍රව්‍යවලට යොමු වීම වැනි ගැටලු තිබේ. මේ ළමයින්ගේ පවුල් තුළ ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය තිබේ. මෙම වැඩසටහන මගින් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒවා පිළිබඳ හා ඒවා පිළිබඳ කටයුතු කරන ආකාරය ගැන ගුරු සිසුන් දැනුවත් කිරීමයි.

THE SOLUTION

අප මුලින්ම කරන්නේ ගුරු විද්‍යාලයේ සිසුන්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන වැඩමුළුවක් පවත්ව දැනුවත් කිරීමයි. ඒ සඳහා සුදුසු සම්පත් දායකයන්ට ආරාධනය කරන්නෙමු. ඉන්පසු සිසුන් ගීත රචනා, සංගීත නිර්මාන, වීඩියෝ නිර්මාන, පසුතල නිර්මාන, රංගනය ආදී වශයෙන් කණ්ඩායම් බෙදා ඒ කණ්ඩායම් ඒ ඒ අංශ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර දැනුවත් කරන වැඩමුළුවක් පවත්වනවා ඇත. ඒ සඳහා ද සුදුසු සම්පත් දායකත්වය ලබා ගන්නෙමු. ඒ ඔස්සේ විද්‍යා පීඨ සිසුන්ගෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන සාධනීය පණිවුඩයක් ඇති, ගුරුවරුන්ට ගැයීමට සුදුසු ගීත රචනා නිර්මානයක් තෝරා ගනු ඇත. මේ සඳහා තරගයක් පවත්වනු ලැබේ. ඉන්පසු එම ගීතය විද්‍යාලයේ සංගීත අංශයේ සහයෝගයෙන් සංගීත නිර්මානය කර සමූහ ගීතයක් ලෙස පටිගත කරනු ලැබේ. එම ගීතයට රූප රචනයක් කර එය සංගීත වීඩියෝවක් ලෙස සකස් කරනු ඇත. ඒ සඳහා අපගේ සිසුන්ගේ හා සම්පත් දායකයන්ගේ උදව් ලබා ගන්නෙමු. මේ සඳහාද සිසුන් අතර තරගයක් පැවැත්විය හැකිය. හොඳම රූපරචනය ඇසුරෙන් වීඩියෝව නිර්මානය කරනු ලැබේ. එහි පසුතල නිර්මානය, වීඩියෝ කිරීම, සංස්කරණය වැනි දේවලට සිසුන් යොදා ගනු ලැබේ. එයින් ඔවුන්ට අත්දැකීම් සහ පුහුණුවක් ලැබෙනු ඇත. මෙම වීඩියෝව රූපගත කිරීම කරනු ලබන්නේ අප විද්‍යා පීඨ බිමෙහි ය. එහි රඟපානු ඇත්තේ ගුරු සිසුන් හා ගුරුවරුන්, ළමයි ආදියයි. මෙයට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හා සංවර්ධන ජනමාධ්‍ය සංසදයේද, අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු ගුරු මව්පියන්ගේද සහයෝගය අපේක්ෂා කරමු. ඉන්පසු මෙම වීඩියෝව ප්‍රසිද්ධ ජනමාධ්‍යවලින් විකාශනය කිරීමද, සමාජ මාධ්‍ය, යූටියුබ් ඔස්සේ බෙදාහැරීමද, ඩීවීඩී තැටියක් නිකුත් කිරීමද කරනු ඇත.

BUDGET

125000

BY Aminda
0 Votes

முதிரா வித்துக்கள்

The Problem

சங்கானை பிரதேசம் அராலி கிழக்கு j/163 கிராமத்தில் அதிகரித்து வரும் பாடசாலை மாணவர்கள் இடைவிலகல் இதனால் மக்கள் பல விடயங்களில் முன்னேற்றமின்றியும் ஏமாற்றத்துடனும் காணப்படுகின்றனர்

THE SOLUTION

இக்கிராம உத்துயோகத்தரின் உதவியுடன் சமூகத்தில் ஆர்வமான 10 இளைஞர் யுவதிகளை ஒன்று சேர்த்து கூறப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக 3 நாட்கள் ஒரு ஆய்வை மே‌ற்கொ‌ள்ளல் அதில் 1:ஏன் மாணவர்கள் பாடசாலை இடைவிலகுகின்றனர்? 2 :இவர்களின் பின்னணி? 3:பொருளாதார ரீதியான குறைபாடுகள் என்ன? 4 :தனிப்பட்ட ஒருவரின் நடத்தை? என்பன கண்டறிந்த விடயங்களை கலந்துரையாடி 10-15 நிமிடங்களில் ஒரு குறுந்திரைப்படத்தை தயாரித்தல் அதில் 1 :கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணராதவரின் எதிர்கால நிலை? 2 :கற்றவர் கல்லாதவரை ஏமாற்றும் சந்தர்ப்பங்கள்? 3 :படித்தவருகு சமூகத்தில் கிடைக்கின்ற மதிப்பு? 4:தவறான பழக்கம் ஏற்பட்ட காரணம்? போன்றன பயனாளிகளுக்கு அறிமுகம் : 1 :பாடசாலையூடாக 2200 மாணவர்களுக்கு திரையிடல் 2:கிராம பொது மைதானத்தில் 400 மக்களுக்கு திரையிடல் 3 : 540 குடும்பங்களுக்கு CD இலவசமாக வழங்கல் 4:முகப்புத்தகத்தில் பதிவேற்றி 5000 நண்பர்களுடன் பிரச்சாரம் செய்தல் செலவு ஒளிப்பதிவு - 15000 உணவு - 15000 படத்தொகுப்பு - 10000 இசை, ஒளிப்பதிவு - 15000 நடிகர்களுக்கு - 10000 உதவும் குழுவினர் - 10000 இறுவெட்டில் பதிவு - 25×540=16200 Project box amb - 10000 மொத்தம் - 101200

BUDGET

101200

BY Vimal Rajh
2 Votes