හොැරු ගෙනගිය සීතාවක උරුමය

by MarlenePerera
24-Dec-2020

සීතාවක රාජධානිය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රෞඩ ඓතිහාසික උරුමයකට හිමිකම් කියන පුරවරයකි. වර්තමානය වන විට නිධන් සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට නතුවී තිබෙන අතීත උරුමයන් විනාශ වෙමින් තිබීම නිසා බලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් ද පත්ව ඇත්තේ ඉමහත් අසීරුතාවයකටයි.මේ පිළිබඳව MediaCorps සාමාජික නදී මානික්කගේ විසින් ගෙන එන සටහනයි.

 

Views:
161