දුර ඉඳන් රෝගීන් පරික්ෂා කිරිමට නව ක්‍රමවේදයක්!

by MarlenePerera
04-May-2020

කොරෝනවට වත් අධෛර්යමත් කිරීමට නොහැකි ජීවක වෙදදුරන්ගේ තවත් අපූරු නිර්මාණයක් බලන්න මේ වීඩියෝව නරඹන්න. 

Episode 45 [Sinhala]

 

Views:
80