சந்ததிகள் இல்லாத சங்கதிகள்

by Sinduri Sappanipillai
19-Mar-2018

ஒரு பெண் அவளது கனவுகள், இலட்சியங்களை விட தனது பெற்றோருக்கும், குடும்ப்தினருக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாள். அதை தவறாக சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்தும் ஒரு கதையே "சந்ததிகள் இல்லாத சங்கதிகள்."

 

Views:
1806